به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی وسط کار جهت تولیدی پوشاک باحقوق مکفی نیازمندیم ( تماس تا یکهفته ) 09125004381 و 66425167

آگهی های مرتبط

بیرون بر میاندوزکار زیگزال دوز چرخکار وسط کار

بیرون بر میاندوزکار زیگزال دوز چرخکار وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط

تعدادی میاندوزکار و وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط

تعدادی اتوکار و وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار و وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط