به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی معتبر
منشی خانم
مسلط به Word و Excel
نیازمنداست
8 الی 88755137

88755137

آگهی های مرتبط

استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه آموزش عالی پارسه

استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه آموزش عالی پارسه

منشی