به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی کارگر جوشکار CO2 نیازمندیم (شهرک صنعتی چهاردانگه) 55250342

آگهی های مرتبط

کارگرماهر بصابکار طلاسازی

کارگرماهر بصابکار طلاسازی

کارگر ماهر

کارگر تراشکار

کارگر ماهر

کارگر قصاب

کارگر ماهر