به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگرساده آقا (زیر 30 سال) جهت کار در چاپخانـه بنــر شیفت 5 بعدازظهر تا یک شب (همراه با اضافه کاری) در شرق تهران نیازمندیم

77339017

آگهی های مرتبط

کارگرساده آقا نیازمندیم

کارگرساده آقا نیازمندیم

کارگر ساده