بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

اپراتور ماهر دستگاه چاپ بنر

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

اپراتور ماهر دستگاه چاپ بنر در منطقه شرق تهران با حقوق و مزایای مکفی فوری نیازمندیم

77339017

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

کارگر ماهر