به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگر ساده جهت کاردر چاپخانه محدوده 20 جاده کرج (وردآورد) نیازمندیم 44980748

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده