بازگشت

استخدام / پیک

پیک موتوری اب حقوق 6م

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

پیک موتوری
باحقوق ثابت تا6م + مزایا
باموتورطرح هوندا125یابدون موتور
26138351 تماس 11تا18

آگهی های مرتبط

تعدادی موتورسوار بادرآمد بالای 350 هزار

تعدادی موتورسوار بادرآمد بالای 350 هزار

پیک