به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

دعوت به همکاری
منشی خانم(تمام وقت)
آشنا به کامپیوتر ، Word و Excel
با روابط عمومی و فن بیان قوی
# با حقوق مناسب #
تلفن:

66740261

آگهی های مرتبط

منشی خانم باتجربه

منشی خانم باتجربه

منشی