بازگشت

استخدام / مهندس

استخدام مهندسین مشاور

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام مهندسین مشاور 1 مدیرپروژه بامدرک لیسانس عمران وترجیحا کارشناسی ارشدمدیریت پروژه باسابقه حداقل8سال ومهندس مترورباتسلط برنرم افزارهای مربوطه باسابقه کارمفید(جهت دفترتهران) 2 مهندس برق(قدرت) 3 مهندس مکانیک سیالات (تاسیسات ساختمان) 4 مهندس عمران(عمران) 5 کارشناسHSSEبامدرک معتبردانشگاهی جهت نظارت برمحوطه وابنیه درچابهاربا سابقه کارمفیدحداقل5سال t.shayestegan@yaho 88097876 88085481

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت