به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارشناس فـروش در شرکت تولیدی معتبر لوازم خانگی بـا ظاهری آراسته ، دارای فن بیان قوی « حقوق ثابت + بیمه + پـور سانت »

09921580180

آگهی های مرتبط

کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای خانم

کارشناس فروش و بازاریاب حرفه ای خانم

کارمند