بازگشت

استخدام / تکنسین

دیپلم یا فوق دیپلـم فنی جهت

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

دیپلم یا فوق دیپلـم فنی جهت کاربا دستگاهCNC بدون نیاز به سابقـه ( شرق تهران خرمدشت)

09032120519

آگهی های مرتبط

نیروی تاسیساتی مسلط به برق و مکانیک

نیروی تاسیساتی مسلط به برق و مکانیک

تکنسین