به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک نفر آهنگر ماهر محدوده شهرک صنعتی نصیرآباد ـ

66564135

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر تراشکار

استخدام کارگر تراشکار

کارگر ماهر

استخدام جوشکار

کارگر ماهر

استخدام قصاب

کارگر ماهر