به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی شابلون زن پایه حقوق500 / 2م و کارگر ساده (تماس تا یک ماه)

09126026221

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط ماهر

استخدام خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

تعدادی چرخکار تی شرت مردانه

خیاط و مشاغل مرتبط