به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

الگوساز ( برشکار ) مانتو ماهر و با سابقه کار نیازمندیم

09123121060

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط الگو زن - مزدی دوز و مزون دوز فرمانیه

استخدام خیاط الگو زن - مزدی دوز و مزون دوز فرمانیه

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام زیگزاگدوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط