به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک چرخکار ماهر خانم جهت همکاری در مزون زنانه نیازمندیم در منطقه دروس

09036704632

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط الگو زن - مزدی دوز و مزون دوز فرمانیه

استخدام خیاط الگو زن - مزدی دوز و مزون دوز فرمانیه

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام زیگزاگدوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط