به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

* 100 % تضمینی * 10 نفر نگهبان حراست « جوان و بازنشسته » شیفت چرخشی و ثابت جهت ارگانهای دولتی و خصوصی بیمه + تکمیلی از ابتدا جای خواب + غذا # حقـوق 3 میلیون به بالا # ( بارعایت پروتکل بهداشتی ) و

09399706620

66844249

آگهی های مرتبط

استخدام نقشه کش سازه و معماری

استخدام نقشه کش سازه و معماری

سایر مشاغل