به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

چـرخکـار مـاهـر تـریکـو با سقف ماهیانه 6 میلیون در محدوده شهرک آزادی نیازمندیم (تماس9 الی 18)

44586163

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار راسته دوز

خیاط چرخکار راسته دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط