به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل پرسنل خودنیازبه (آبدارچی متعهدومنظم)باضامن معتبربصورت تمام وقت دارد متقاضیان حداکثر48ساعت پس از انتشار آگهی باشماره تماس بگیرند

09127960349

آگهی های مرتبط

استخدام پرستار سالمند و کودک

استخدام پرستار سالمند و کودک

موسسات کاریابی

فرمانیه ۲ خواب نوساز

موسسات کاریابی

فرنچ بولداگ اصیل

موسسات کاریابی

سگ گلدن رتریور ( مولد )

موسسات کاریابی