به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام رسمی درکارخانه معتبر بیمه+مزایا+جای خواب +سرویس ،حقوق 500 / 3 م به بالا ـ

09300137808

44239281

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده ظرفشوی

استخدام کارگر ساده ظرفشوی

کارگر ساده