بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

جوشکار برق مسلط به اره آب

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

جوشکار برق مسلط به اره آب صابونی محل کارشهرک صنعتی شمس آباد بیمه+هزینه‏ناهار+حق سرویس 4 ـ

56230392

آگهی های مرتبط

استخدام قالبساز و کمک قالبساز

استخدام قالبساز و کمک قالبساز

کارگر ماهر