به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی واقع در شرق تهران به تعدادی کارگر ساده خـانـم و آقـا نیـازمنـد اسـت .

77322922

آگهی های مرتبط

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

کارگر ساده