به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی کارگر تولید حداقل دیپلم و حداکثر35سال حقوق وزارت کار + بیمه (داخلی203 ) 61672 ـ 021

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده