بازگشت

استخدام / راننده

شرکت کشت وصنعت نوشینه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

شرکت کشت وصنعت نوشینه (آبمیوه گلشن) تعدادی راننده با وانت نیسان مسقف جهت پخش آبمیوه در تهران و حومه با حقوق مکفی نیازمند است

66791774

آگهی های مرتبط

استخدام راننده پایه 1

استخدام راننده پایه 1

راننده