به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

قالب ساز کاملا ماهر آشنا به فرز CNC نیازمندیم با حقـوق و مزایای عالـی سعیدآباد شهریار

09121782053

آگهی های مرتبط

برقکار دیپلم برق صنعتی

برقکار دیپلم برق صنعتی

کارگر ماهر