بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

حراست آقا دارای وسیله نقلیه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

«حراست آقا»دارای وسیله نقلیه (ترجیحا موتور)سن تا45سال ظاهرآراسته،بیمه،شام رایگان و8

09120204874

22037267

آگهی های مرتبط

استخدام خانم و آقاجهت نگهداری سالمندوکودک

استخدام خانم و آقاجهت نگهداری سالمندوکودک

سایر مشاغل