به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

آبدارچی خانم یا آقا جهت کارخانه در احمدآبادمستوفی حقوق وزارت کار + بیمه

09901865250

آگهی های مرتبط

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده