بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

استخدام نیروی مونتاژکار کابینت

به اشتراک بگذارید

تهران / جاجرود

به یک نیروی مونتاژکار کابینت نیازمندیم
کارگاه واقع در جاجرود جاده سد لتیان میباشد

09121549498

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر