به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک کارگر ساده مجرد سن 15 تا 20 سال جهت کار در بازار نیازمندیم

55159878

آگهی های مرتبط

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

کارگر ساده