به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعداد زیادی طاقه پهن کن تیغ زن و کمک برشکار آقا نیازمندیم (با حقوق بالا)

36629548

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط