به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی کارگر ساده و شابلون زن ماهر،حقوق بالا (محدوده بازار) و

09123016717

55806000

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

کمک برشکار مانتو و پالتو

خیاط و مشاغل مرتبط