بازگشت

استخدام / خیاط و مشاغل مرتبط

به یک قیچی کار ماهر آقا مسلط به خط کشی

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک قیچی کار ماهر آقا مسلط به خط کشی (زنانه ) م محمدیه نبش مخابرات ک بختیاری 55570097

02155570097

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط