به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

راننده پایه 1 جهت کار با کمپرسی مایلر در آزاد راه تهران شمال اسکان و غذا به عهده کارفرما حقوق 4 میلیون بدون بیمه

09383175456

آگهی های مرتبط

استخدام راننده شرکت نفتی

استخدام راننده شرکت نفتی

راننده