به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# چرخـکار تریــکو # خطی 100 ( تسویـه هفتـگی ) حوالی نواب نیازمندیــــم

09356005548

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام شابلون زن

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط