به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# سالن کار در فست فــود # حقوق ،جای خواب ،غذا مرخصی ( زیر30سال ) 94 28 760 0905

94287600905

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط