به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

خیاط نوار دوز و برشکار جهت واحد تولیدی واقع در حکیمیه نیازمندیـــم

09371005049

77126639

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط