به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

خـانم یا آقـا تمام وقت یا نیمه وقت مسلط به بازرگانی خارجی و زبان انگلیسی فقط ارسال رزومه: تلگرام: فکس:

09121450431

88863039

آگهی های مرتبط

استخدام کارشناس فروش خانم یا آقا

استخدام کارشناس فروش خانم یا آقا

کارشناس