به اشتراک بگذارید

تهران / شهر ری

( زیگزاک دوزماهرتریکو ) با حقوق بالا نیازمندیم
آدرس : شهرری فیروزآباد
09362222764 و 09125376899

09362222764

09125376899

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط