بازگشت

استخدام / تکنسین

شرکت معتبرتجهیزات پزشکی

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

شرکت معتبرتجهیزات پزشکی یک نفر دیپلم الکترونیک آشنا به مونتاژکاری دستگاه، تماس9 تا17

88175156

آگهی های مرتبط

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

تکنسین