به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# کمک کبـاب پز # حقوق + بیمه + غذا جای خواب (محدوده پیچ شمیران) و

77504777

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط