به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کمک آشپز جهت طبخ خورشت حقوق + بیمه + غذا جای خواب (محدوده پیچ شمیران) و

77504777

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط