به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# کارگرساده رستوران# حقوق 2 م + بیمه + غذا جای خواب (محدوده پیچ شمیران) و

77504777

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

کارگر ساده