به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی مواد دارویی نیروی آقا با تحصیلات کارشناسی ارشد آمار و ریاضی با سابقه کار مرتبط نیازمند است در صورت واجد بودن شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. @malibehansar44 gmail.com

آگهی های مرتبط

یک شرکت تولیدی بازرگانی معتبر نیازمند کارشناس بازرگانی

یک شرکت تولیدی بازرگانی معتبر نیازمند کارشناس بازرگانی

کارشناس