به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کباب زن و تخته کار با صبحانه ، ناهار ، شام و جای خواب حقوق 300 / 3م به بالا شریعتی نرسیده به سیدخندان نبش کوچه مهاجر پلاک894

09330461097

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط