به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

فقدان مدرک تحصیلی کارشناسی موقت اینجانب الهام پاوندفرزندبایرام به شماره شناسنامه0016145402 صادره ازتهران درمقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری صادره ازواحددانشگاهی تهران جنوب مفقودگردیده است و فاقداعتبارمیباشدازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک را به دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب به نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهرشمالی، نبش آدرشهر،پلاک209 ویاکدپستی1584715414 ارسال نماید

آگهی های مرتبط

استخدام پرستار سالمند و کودک

استخدام پرستار سالمند و کودک

موسسات کاریابی

فرمانیه ۲ خواب نوساز

موسسات کاریابی

فرنچ بولداگ اصیل

موسسات کاریابی

سگ گلدن رتریور ( مولد )

موسسات کاریابی