به اشتراک بگذارید

تهران / شهرک غرب

یک شرکت معتبر پیمانکاری جهت دفتر فنی پروژه واقع در شهر جدید پردیس از مهندسین عمران با سابقه کاری مرتبط دعوت به همکاری می نماید.
ارسال روزمه skilam2000@gmail.com

آگهی های مرتبط

مهندس الکترونیک

مهندس الکترونیک

مهندس