بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

به یک نفر لابی من آقا باسابقه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک نفر لابی من آقا باسابقه ترجیحابازنشسته ،ساکن غرب جهت شیفت روز مجتمع نیازمندیم

09124255386

آگهی های مرتبط

استخدام نگهبان بازنشسته

استخدام نگهبان بازنشسته

سایر مشاغل