به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

چـرخکـار مـاهـر تـریکـو با سقف ماهیانه 6 میلیون در محدوده شهرک آزادی نیازمندیم (تماس9 الی 18)
44586163

44586163

آگهی های مرتبط

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

خیاط و مشاغل مرتبط

مزدی دوز بیرون بر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام بافنده

خیاط و مشاغل مرتبط