به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

چـرخکـار مـاهـر تـریکـو با سقف ماهیانه 6 میلیون در محدوده شهرک آزادی نیازمندیم (تماس9 الی 18)
44586163

44586163

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار ماهر تریکو آقا یا خانم

استخدام چرخکار ماهر تریکو آقا یا خانم

خیاط و مشاغل مرتبط