به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

میزبان آقا شیفت صبح
حداقل با2سال سابقه کار
جهت رستوران هتل
محدوده میدان انقلاب
خ آزادی روبروی دانشکده
دامپزشکی انتهای خ زارع
هتل آساره 66564555

آگهی های مرتبط

استخدام آشپز

استخدام آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کباب پز

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط