به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

به تعدادی نیروی ساده
خـانم و آقـا با حقوق مکفی + بیمه
نیازمندیم
26454892

26454892

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده