به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

ویتر و سالن کار حرفه ای برای رستوران بین المللی دربلوار فردوس شرق نیازمندیم

09360868683

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط